przygotowany.pl | jak to działa? | dodaj pracę |
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego Inny świat. Wyjaśnij tytuł na podstawie podanego fragmentu. Czy opisany mechanizm systemu działał w pełni skutecznie? Odpowiedź uzasadnij argumentami z całego utworu.
Gustaw Herling-Grudziński swą powieść pt. "Inny świat" napisał w oparciu o własne przeżycia z czasu, gdy został osadzony w rosyjskim obozie pracy. Książka ta ma charakter dokumentalny, jest autentyczną relacją z okresu tamtejszych wydarzeń. Pisarz relacjonuje swoje doświadczenia z więzień, w których przebywał. W "Innym świecie" Herling-Grudziński w sposób wstrząsający przedstawia rzeczywistość sowieckich łagrów . Pisarz stara się jak najtrafniej oddać pełny obraz życia w obozach, ukazując proces niszczenia człowieka przez utworzony tam system. Autor, przedstawiając obóz z perspektywy więźnia, bardzo szczegółowo opisuje jego funkcjonowanie jako mechanizmu zniewalania człowieka, poniżania, upodlenia, a także powolnej jego śmierci. Głównym celem obozu miałabyć najwydajniejsza praca na rzecz państwa rosyjskiego, a także zupełna dezintegracja osobowości więźniów. Dlatego na przymusowe prace w łagrach skazywano często ludzi niewinnych - na podstawie absurdalnych oskarżeń o wrogie nastawienie wobec państwa.Takim przykładem są postaci: "zabójcy Stalina",który został aresztowany za strzelenie w obraz portretu przywódcy Związku Radzieckiego czy też Szkłowski,dowódca pułku artylerii aresztowany został,bo"(...) za mało się interesował wychowywaniem politycznym żołnierzy..." .Ażeby wymusić na oskarżonym przyznanie się do najbardziej prawdopodobnych czynów, podczas długotrwałych przesłuchiwań posługiwano się torturami: "Człowiek budzony co nocy - na przestrzeni długich miesięcy, a nawet lat - pozbawiony w czasie śledztwa prawa do załatwiania najelementarniejszzych potrzeb fizjologicznych, trzymany godzinami na twardym krześle, oślepiony skierowaną prosto w oczy żarówką, kłuty podstępnymi pytaniami i niesamowitym crescendo urojonych zarzutów, drażniony sadystycznie widokiem papierosów i gorącej kawy na stole - gotów jest podpisać wszystko." Jedną z metod pozbawienia więźniów jakich kolwiek marzeń o wolność było doprowadzanie ich do granicy wyczerpania fizycznego i zmuszania do wytężonej pracy przez cały dzień.Więźniów nakłaniano do współpracy według zasad systemu, przez co w obozach pracy panowała atmosfera wzajemnej nieufności,obawy przed innymi i zastraszenia. Taki system wyzwalał w swoich ofiarach najgorsze zwierzęce instynkty m.in. wrogość, nienawiść wobec współwięźniów czy też chęć zemsty. Ofiary terroru oddaliły się od wcześniejszych poglądów, dawnego życia i przyjętej postawy. Zanikały także wszelkie zasady moralne,etyczne. Obóz tworzył własną moralność opartą na prawie walki o byt, w której szanse na przeżycie miał tylko silniejszy,mądrzejszy i bardziej sprytniejszy. Prowadziło to do duchowej degradacji i zubożenia psychicznego, czyli rezygnacji z najpiękniejszych,ludzkich, uczuć takich jak: miłość,przyjąźń, współczucie czy tez litość.Maksymalnie poniżano człowieka.Wartości ludzkie traciły w ten sposób całkowity sens. Obozy pracy wprowadziły system, który miał zmienić mechanizm psychiki człowieka za pomocą licznych zabiegów, którymi były sadystyczne tortury, a po których człowiek miał "obudzić się pusty jak wydrążony orzech [...] ale olśniony myślą, że ma już wszystko za sobą.". Na nowo tworzono osobowość ludzi, tak aby nie pracowała już jak dawniej. Więzień został w ten sposób dostosowany do potrzeb systemu, więc pozostała już tylko eksploatacja taniej pracy przymusowej. Zniewolenie umysłów pozwalało wychować niewolników, których można było wykorzystać nie tylko do pracy, ale także do zniewalania,niszczenia następnych pokoleń. Ludzkie uczucia nie dochodziły już tu do głosu,zanikły. Łagry były zorganizowane w sprawnie działający system, który był wydajny i samowystarczalny. Podstawą organizacji była praca rozumiana jako ponadludzki, niewolniczy wysiłek. Przy 40 stopniowych mrozach nawet najsilniejsi mężczyźni nie byli w stanie podołać narzuconym im obowiązkom wycinania lasu. Wszystkich więźniów w mniejszy lub większy sposób dręczono tak katorżniczą pracą, od której uzależnione było ich wynagrodzenie w formie wyżywienia.Wartość człowieka mierzona była jego użyteczność. Najbardziej wydajni dostawali najwięcej. Tragiczna była sytuacja najliczniejszej grupy, która nie była w stanie wypracować narzuconej im dziennej normy. Dlatego tez więźniom nieustannie towarzyszył głód i to on był źródłem rozmaitych chorób, wycieńczenia, a przede wszystkim prowadził do rywalizacji i kradzieży,popełniania samobójstw. Tworzyły się poprzez to wrogie stosunki między więźniami. Nadzieję na jaką kolwiek zmianę w życiu odbierano także poprzez bezprawne przedłużanie wyroków. Czasem na krótko przed końcem kary więźniowie dowiadywali się o jej przedłużeniu. Nie mieli oni żadnej możliwości obrony, co doprowadzało w niektórych wypadkach do tragedii. Jedyną nicią, łączącą ich z normalnym światem, było marzenie, o nierealnej ucieczce. Wszyscy wiedzieli, że jest ona fikcją, tak jak otaczająca ich rzeczywistość. Świat w którym musieli żyć więźniowie nie był łatwym i przyjemnym.Cały system był oparty na fałszu,pozorach,manipulacji i terrorze. Życie ludzi przedstawione w książce jest życiem w świecie odwróconego dekalogu, odmiennych praw i wartości. Zbrodniczy system prowadził do przeobrażenia się człowieka, który by ratować swe życie dopuszczał się czynów sprzecznych z wszelkimi zasadami człowieczeństwa.Był zdolny do wszystkiego,nawet kosztem kogoś bliskiego. Wszystko to składa się na zorganizowaną całość, która ma być nie tylko dowodem potworności, lecz także próbą analizy i zrozumienia tak niepojętego systemu. Autor pokazuje, że chociaż jest to świat rządzący się swoimi prawami, których nie można ani usprawiedliwiać, ani zrozumieć z punktu widzenia ogólno ludzkiej kultury i moralności, to jednak istnieje rzeczywistość pozaobozowa. G. Herling-Grudziński w porównaniu z innymi pisarzami tamtego okresu opisującymi w swych książkach podobne zdarzenia z obozów koncentracyjnych czy też pracy przymusowej daje podstawy nadziei,wiary, która wynika z niezłomnej postawy pisarza. Jest on przekonany o istnieniu nienaruszalnych wartości, z ludzkich zachowań nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć i zaprogramować. W psychice człowieka istnieje jakiś margines niezależności, który może potwierdzić człowieczeństwo. Autor nie godzi się na usprawiedliwienie tych, którzy wyrzekli się człowieczeństwa w nieludzkich warunkach, w jakich musieli żyć. Ta bezkompromisowa postawa Herlinga-Grudzińskiego jest podstawą nadziei, że jednak istnieje niezmienny i niepodważalny system wartości, na którym można się oprzeć


Nie masz wymaganej ilości punktów, a by przeglądać całą ściągę
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zalogować. Jeżeli jeszcze nia masz konta na przygotowany.pl, zapraszamy do rejestracji!
Publikując własne opracowania zbierasz punkty, dzięki czemu masz dostęp do większości zasobów serwisu przygotowany.pl
Najaktywniejsi uzytkownicy:
  • 1. whitewave - 5048 pkt.
  • 2. kkaammillaa00 - 2140 pkt.
  • 3. szpuncer - 1300 pkt.
  • 4. prezes778 - 1108 pkt.
  • 5. michalek - 1035 pkt.
Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje: Konkurs nieaktywny
2009-10-16
W dniu dzisiejszym startuje nasz serwis. Obecnie uzupełniamy bazy wypracowań, ściąg oraz referatów. Wszystkie teksty jakie znajdziecie w przygoto...
2010-03-19
Z przyjemnością oświadczam, że liczba zarejestrowanych użytkowników w serwisie przygotowany.pl przekroczyła 1000 osób! Zapraszamy do dodawania sw...