przygotowany.pl | jak to działa? | dodaj pracę |
Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: Przedwiośnie jako powieść - dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Przedwiośnie jest tojedna z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego napisana w dwudziestoleciumiędzywojennym. Głównym bohaterem tego utworu jest młody Cezary Baryka, którypodczas życia w Rosji i Polsce kreuje swoją postawę wobec sytuacji wolnego państwapolskiego. Podany fragment przedstawia scenę dyskusji Cezarego z SzymonemGajowcem, wysokim urzędnikiem Skarbu Państwa, na temat sposobu poprawy sytuacjiPolski. Rozmowa odbywa się po powrocie Baryki ze spotkania komunistów.
Kłótnia rozpoczyna się stwierdzeniem głównego bohatera, żekomuniści pokazali mu prawdę o społeczeństwie polskim. Dodaje, na podstawiewłasnego doświadczenia, że emigranci myślą o Polsce jak o wolnej ojczyźnie.Oskarża rząd o zniweczenie tych nadziei i pozwolenie na złe traktowanie ludzi w więzieniach iprześladowania polityczne. Baryka pyta także, dlaczego ziemia nie jestprzekazywana w ręce ludu. Dowiaduje się, że państwo nie ma pieniędzy na wykupterenów od magnaterii, na co bohater reaguje oskarżeniem, iż rząd nie potrafisprzeciwić się szlachcie, co może zaowocować kolejnym zniewoleniem. Cezary niemoże także zrozumieć dlaczego jest tak dużo biedy i nędzy w Polsce. Zarzucarządzącym i wyższym warstwom społecznym bierność i wymyślanie coraz to nowychprzyczyn złej sytuacji państwa. Uważa, że w przypadku kolejnego zniewoleniaelity znalazłyby następne wytłumaczenia swojej nieporadności, a do walki stanąćmusiałaby młodzież i żołnierze. Oskarża także o ignorowanie Żydów, robotników ichłopów. Aby poprawić sytuację kraju Baryka natomiast proponuje korzystanie zdoświadczeń innych państw, czyli reformę rolniczą i gospodarczą. Jednakże zanajważniejsze uważa męstwo i odwagę, które byłyby czynnikiem napędzającym ludzido pozytywnych zmian. Uważa, że Polscepotrzebny jest także cel, nowa idea, do której spełnienia mogłaby dążyć.
Całkowicie inną postawę reprezentuje Szymon Gajowiec. Nawiadomość o uczestnictwie pomocnika w spotkaniu komunistów reaguje negatywnie.Zamiast rewolucji propaguje powolne zmiany polityczne, społeczne igospodarcze. Uważa także, że niepodległość państwa jest najważniejsza, nawetjeżeli ma być okupiona życiem wielu ludzi. Twierdzi, że przywoływane przezBarykę męstwo nie jest ważne, gdyż może doprowadzić do bezsensownej śmierci.Podobnie wydaje mu się, że jedna wielka idea nie jest użyteczna, ponieważsytuacja wymaga wielu alternatywnych idei na różne sytuacje. Za przykład podajeideę obrony polskich granic i wielkich miast lub utworzenia silnej armii. Uważatakże, że ludzi trzeba bronić przed wpływem obcych państw, nawet jeżeli ma tooznaczać ich śmierć. Prezentuje Cezaremu ideę równego i wolnego społeczeństwa,„stanów zjednoczonych”, jednakże którego stworzenie wymaga wielkiego nakładupieniędzy. Według niego, w osiągnięciu tego może pomóc reforma waluty. Nakoniec obiecuje, że przyszłe państwo polskie będzie równe pod względemnarodowościowym i religijnym, a wszystkie krzywdy zostaną wynagrodzone.
W dyskusji Baryki i Gajowca zderzają się dwie skrajnepostawy prezentowane w powieści: rewolucyjna (komunistyczna) i reformatorska.Jednakże obu rozmówców łączy głęboki patriotyzm, oddanie sprawom Polski.Wiedzą, że okres po odzyskaniu niepodległości jest najważniejszy w tworzeniusilnego państwa, ponieważ Polska i świat stoją u progu kryzysu ekonomicznego powojnie, a wielkie mocarstwa (Niemcy, Rosja) przechodzą zmianygospodarcze i polityczne. Ludność Polski, w tymBaryka i Gajowiec, mają prawo wybrać: wziąć udział w rewolucji, czy powolidokonywać zmian. Wybór jest trudny,ponieważ skrajność koncepcji nie pozwala na jakikolwiek kompromis.
Powieść Stefana Żeromskiego dokładnie przedstawia koncepcjeodnowy państwa Polskiego. W dyskusji Baryki i Gajowca skrupulatnie pokazujeracje rewolucjonisty i członka rządu. Ich prezentacja pozwala czytelnikowidwudziestolecia międzywojennego na wybór odpowiedniego dla siebie sposobuuczestniczenia w odbudowie kraju. Otwarta kompozycja powieści nie pozwala takżena jednoznaczne stwierdzenie, czy droga obrana przez głównego bohatera była właściwa.
Nie masz wymaganej ilości punktów, a by przeglądać całą ściągę
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zalogować. Jeżeli jeszcze nia masz konta na przygotowany.pl, zapraszamy do rejestracji!
Publikując własne opracowania zbierasz punkty, dzięki czemu masz dostęp do większości zasobów serwisu przygotowany.pl
Najaktywniejsi uzytkownicy:
  • 1. whitewave - 5048 pkt.
  • 2. kkaammillaa00 - 2140 pkt.
  • 3. szpuncer - 1300 pkt.
  • 4. prezes778 - 1108 pkt.
  • 5. michalek - 1035 pkt.
Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje: Konkurs nieaktywny
2009-10-16
W dniu dzisiejszym startuje nasz serwis. Obecnie uzupełniamy bazy wypracowań, ściąg oraz referatów. Wszystkie teksty jakie znajdziecie w przygoto...
2010-03-19
Z przyjemnością oświadczam, że liczba zarejestrowanych użytkowników w serwisie przygotowany.pl przekroczyła 1000 osób! Zapraszamy do dodawania sw...