przygotowany.pl | jak to działa? | dodaj pracę |
Zastosowanie energii jądrowej, zjawiska promieniotwórczości

Energia jądrowa powstaje w wyniku rozszczepienia ciężkich jąder atomowych pierwiastków lub w drodze syntezy pierwiastków o małej masie. W wyniku rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych następuje emisja promieniowania.

Mimo wielu dobrodziejstw, jakie ze sobą niesie, energetyka jądrowa wywołuje wiele kontrowersji. Tak jak to najczęściej bywa, stosowana z rozwagą i umiarem jest wręcz zbawienna dla ludzkości, a odpowiednio dozowane promieniowanie nie tylko nie szkodzi, ale pomaga i w wielu przypadkach pomaga odzyskać zdrowie lub przedłuża życie.

Jak w przypadku wielu wynalazków, tak i energię jądrową wraz z promieniotwórczością, można wykorzystać dla dobra ludzkości, jak i do jej unicestwiania.

W przypadku energii jądrowej to drugie zastosowanie było niestety pierwszym. Mam tu na myśli oczywiście bombę atomową zrzuconą na Hiroszimę i Nagasaki co pochłonęło wiele ofiar bezpośrednio, a u tysięcy skutki są odczuwalne po dziś dzień, nawet w następnych pokoleniach.

Nie ma już chyba w tej chwili dziedziny w której energia jądrowa, a co za tym idzie promieniowanie nie miałyby zastosowania. W przemyśle, medycynie, archeologii, rolnictwie i w naszym życiu codziennym.

Duże zastosowanie energii jądrowej mamy niestety w przemyśle zbrojeniowym przy produkcji broni masowego rażenia.

Chyba z największym zastosowaniem energii jądrowej mamy do czynienia w elektrowniach jądrowych do produkcji energii elektrycznej. W tej chwili jest to najtańsza i czysta energia, ponieważ przy jej wytwarzaniu nie mamy do czynienia z emisją gazów i dwutlenku węgla do atmosfery.

Reaktory jądrowe coraz częściej są źródłem energii wykorzystywanej do napędu statków, okrętów podwodnych, samolotów , statków kosmicznych rakiet.

Energię jądrową, w dużym zakresie wykorzystujemy dla celów medycznych. Najpopularniejszym zastosowaniem promieniowania jest zwykłe prze świetlenie rentgenowskie. W niektórych przypadkach, posługiwanie się wiedzą o promieniotwórczości i rozpadach jąder atomowych okazuje się, z punktu widzenia medycyny, nieodzowne i niezastąpione. Na przykład wykorzystanie energii jądrowej w medycynie do walki z nowotworami. W radioterapii wykorzystuje się energię jądrową w postaci promieniowania pochodzącego z tzw. bomby kobaltowej. Jedną z bardzo ciekawych metod diagnostycznych jest scyntygrafia, czyli badanie pozwalające na ocenę czynności narządów. Metoda ta polega na wprowadzeniu do organizmu pewnej substancji z dodatkiem pierwiastka radioaktywnego. Wprowadzona substancja jest tak dobrana, aby gromadziła się w obszarach chorobotwórczych badanego narządu. Podczas późniejszych obserwacji emisji promieniowania można stwierdzić, które punkty badanego organu są zmienione chorobowo. Jest dokładniejsza niż badanie rentgenowskie. Niektóre izotopy używane są w rutynowych analizach chemicznych, w których określa się poziom hormonów, czy cechy krwi i moczu

Promieniowanie jonizujące o dużym natężeniu i odpowiedniej energii może niszczyć żywe komórki - może więc zabijać drobnoustroje. Z tego względu używane jest często przy

wytwarzaniu artykułów codziennego użytku, a także do sterylizowania materiałów medycznych (igieł, strzykawek, endoprotez, szkieł kontaktowych itp.).

Energia jądrowa jest wykorzystywana do odsalania wody, co jest problemem niezwykle istotnym dla znacznych obszarów świata cierpiących na brak wody pitnej. Jest to szczególnie ważne w Azji i Afryce Północnej. Reaktory mogą dodatkowo wytwarzać energię elektryczną, tj. działać jako małe elektrownie jądrowe. Jak olbrzymie ma to znaczenie dla krajów najuboższych, gdzie kropla wody oznacza często być albo nie być, nie sposób ocenić, a jeszcze uzyskiwanie jak gdyby dodatkowo energii elektrycznej jest wręcz działaniem bezcennym
Energia jądrowa między innymi jest też wykorzystywana dla produkcji wodoru. Wodór odgrywa znaczącą rolę w chemii, rolnictwie (produkcji nawozów azotowych), czy

w przemyśle naftowym i stanowi potencjalne źródło energii, tj. paliwo. Pewne ilości izotopów promieniotwórczych znajdują się w farbach luminescencyjnych używanych w przyrządach stosowanych w nocy (np. w niektórych zegarkach). Czujka dymu jest chyba najprędzej rozpoznawalnym przedmiotem codziennego użytku, spotykanym w różnych salach i miejscach szczególnie chronionych przed pożarem. Choć istnieją wykrywacze dymu oparte na czujniku fotoelektrycznym, którego zmniejszające się natężenie świecenia sygnalizuje obecność dymu, czujki wykorzystujące promieniowanie alfa są jakościowo lepsze, a także niedrogie.

Napromieniowanie wiązką promieni γ jest jedną z metod sterylizacji i utrwalania niektórych produktów żywnościowych. Napromieniowanie zabija też insekty w ziarnie siewnym.

W ten sposób promieniowanie skutecznie hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, niszczy grzyby i pleśnie oraz zabija szkodniki (owady, larwy, jaja), które mogą być obecne w konserwowanej żywności. Dlatego też napromieniowanie przypraw, warzyw i owoców, skutecznie przedłuża ich trwałość, a żywność napromieniowana nie różni się w praktyce od

żywności konserwowanej chemicznie. Naświetlanie nie zmienia własności odżywczych

i powoduje znacznie mniejsze zmiany niż obróbka cieplna. Ponadto, ponieważ do

naświetlania używane są zewnętrzne źródła promieniowania gamma ,naświetlana żywność nie staje się promieniotwórcza, podobnie jak człowiek nie zaczyna promieniować po prześwietleniu płuc.

Również archeologii i historii sztuki promieniotwórczość jest nieodzowna. Dzięki zastosowaniu promieniowania, można odczytać wiek dzieł sztuki oraz określić wiek i pochodzenie skał. Potocznie w tym przypadku mówi się o datowaniu.

Największym minusem stosowania energii jądrowej jest wytwarzanie odpadów promieniotwórczych, których człowiek nie potrafi zniszczyć. Obecnie umieszcza się je w specjalnych stalowych pojemnikach i albo są składowane w starych kopalniach, lub zakopywane głęboko pod ziemią.

Mimo to w świetle narastających obaw o skutki efektu cieplarnianego oraz konieczności rozwoju technologii o minimalnej emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, energetyka jądrowa jest na chwilę obecną praktycznie jedyną technologią o prawie zerowej emisji gazów cieplarnianych. Energetyka jądrowa jako technologia zapewniająca zerową emisję dwutlenku węgla, niskie koszty wytwarzania energii i paliwo dostępne praktycznie w sposób nieograniczony, będzie nieuchronnie towarzyszyła człowiekowi przez długie lata.
Nie masz wymaganej ilości punktów, a by przeglądać całą ściągę
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zalogować. Jeżeli jeszcze nia masz konta na przygotowany.pl, zapraszamy do rejestracji!
Publikując własne opracowania zbierasz punkty, dzięki czemu masz dostęp do większości zasobów serwisu przygotowany.pl
Najaktywniejsi uzytkownicy:
  • 1. whitewave - 5048 pkt.
  • 2. kkaammillaa00 - 2140 pkt.
  • 3. szpuncer - 1300 pkt.
  • 4. prezes778 - 1108 pkt.
  • 5. michalek - 1035 pkt.
Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje: Konkurs nieaktywny
2009-10-16
W dniu dzisiejszym startuje nasz serwis. Obecnie uzupełniamy bazy wypracowań, ściąg oraz referatów. Wszystkie teksty jakie znajdziecie w przygoto...
2010-03-19
Z przyjemnością oświadczam, że liczba zarejestrowanych użytkowników w serwisie przygotowany.pl przekroczyła 1000 osób! Zapraszamy do dodawania sw...