przygotowany.pl | jak to działa? | dodaj pracę |
Zdążyć przed panem bogiem
Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych podglądach na temat godnej śmierci.W pracy należało zauważyć między innymi:
1. Wstępne rozpoznanie, np.:
 przedstawianie wydarzeń historycznych przez pryzmat losów jednostki
 brak chronologii wydarzeń
 powracanie do wydarzeń i postaci, by uzupełnić opowieść o nowe szczegóły
 złożoność mechanizmu ludzkiej pamięci
 opowieść o pamiętaniu
2. Przemyślenia Marka Edelmana:
o możliwościach godnego życia, np.:
 Opowieść o Żydzie na beczce jest pretekstem do przemyśleń o godnym życiu
 Zaznaczenie kontrastu pomiędzy Żydem a Niemcami (mały, zgarbiony – piękni, rośli)
 Bezkarne upokarzanie Żyda – obcinanie po kawałeczku brody, zabawa
 Zauważenie komizmu sceny
 Metafora – wepchnięcie na beczkę – upokorzenie, ośmieszenie, czyli odebranie godności
 Podkreślenie roli przypadku w życiu człowieka
 Opowieść o „Adamie” – utrata wiary w możliwości drugiego człowieka
 Strach przed śmiercią opanowujący człowieka, obezwładniający i uniemożliwiający działanie
 Nie każdy może być żołnierzem i zginąć w walce
 Bycie z drugą osobą jako gwarancja sensu życia, sensu działania (utrata Ani odbiera sens życia Adamowi)
 Działanie dawało człowiekowi poczucie sensu, było szansą na przetrwanie nawet jeśli nie miało żadnego znaczenia
 Bezczynność odbierała ludziom godność
 Wobec tylu zamordowanych życie pojedynczego człowieka wydaje się nie mieć wartości, ale dla niego samego jest bezcenne i warte każdego poświęcenia
różne poglądy na temat godnej śmierci, np.:
A. Marek Edelman:
 wszyscy mieli świadomość tego, że jedyne, o czym sami mogą zadecydować, to wybór sposobu umierania
 nie potępia żadnego rodzaju śmierci, nie należy ich oceniać
 w czasie wojny o ludzkim życiu lub śmierci często decydował przypadek
 jedni decydowali się umrzeć w walce
 inni popełniali samobójstwo (Anielewicz)
 inni milcząc, stawali naprzeciw tego, co nieuchronne
 ludzie szli do wagonów (na śmierć) spokojnie i godnie, a to wg Edelmana o wiele trudniejsze od strzelania
 śmierć w komorze nie różni się niczym od śmierci na polu walki
 śmierć w obozie, a także wcześniejsze spokojne przygotowanie do niej jest znacznie straszniejsze od nagłej śmierci w walce
 niegodna śmierć jest jedynie wówczas gdy człowiek próbuje przeżyć kosztem życia drugiej osoby
 tłumaczy swoje stanowisko
 reaguje histerycznie na opinię profesora
B. Amerykański profesor
 weteran wojenny, ranny w czasie walki
 wskazuje trzy rodzaje śmierci w czasie wojny: podczas ataku, strzelaniny (walki) i w obozie
 tylko dwie pierwsze uznaje za godne
 uważa, że lepiej umrzeć w walce niż w obozie
 negatywnie ocenia tych, którzy szli „na śmierć jak barany” – ironia, kpina
C. Żony profesora
 Zgadza się z mężem
 Uważa, że walczący tworzą legendę potrzebna następnym pokoleniom
 Cicha śmierć zostaje zapomniana, pamięta się tylko o walczących i ginących z bronią w ręku
D. Hanna Krall
 Przyznaje rację większości ludzi – godniejsza jest śmierć z bronią w ręku
 Rozumie stanowisko Edelmana
 Przyznaje mu rację – łatwiej współczesnemu człowiekowi zaakceptować umieranie w walce niż w komorze gazowej
3. Funkcjonalne wykorzystanie kontekstu, np.:
 Marek Edelman - ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim
 został ukazany w dwóch różnych etapach życia: jako młody, zaledwie dwudziestodwuletni chłopak, członek Żydowskiej Organizacji Bojowej i uczestnik powstania w getcie warszawskim oraz jako dojrzały emocjonalnie, około pięćdziesięciopięcioletni mężczyzna, wybitny lekarz – kardiolog
 portret młodego powstańca wyłania się z opowieści dorosłego Edelmana.
 okres II wojny światowej (powstanie w getcie warszawskim)
4. Wnioski, np.:
 Edelman zauważa możliwości zachowania godności w czasach Zagłady, jednak są to ekstremalne warunki, nieadekwatne do współczesnego świata.
 Szacunku do godnej śmierci nauczył się, przebywając w getcie, gdzie widział ludzi, umierających z głodu, w strachu i ciemności.
 W czasie wojny walka z Niemcami była dla niego prawem do wyboru sposobu umierania, którego Żydzi zostali pozbawieni.
 Najważniejszym było pamiętanie o ludziach, którzy zginęli podczas wojny bez względu na to czy umarli w walce czy w komorach gazowych.
 Prawda obiektywna nie ma tutaj większego znaczenia, bo znaleźć ją można w opracowaniach historycznych.
 Wiele osób pamięta tamte zdarzenia zupełnie inaczej, bo pamiętają to, co tak naprawdę chcą pamiętać, a nie to, co się naprawdę wydarzyło.


Nie masz wymaganej ilości punktów, a by przeglądać całą ściągę
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zalogować. Jeżeli jeszcze nia masz konta na przygotowany.pl, zapraszamy do rejestracji!
Publikując własne opracowania zbierasz punkty, dzięki czemu masz dostęp do większości zasobów serwisu przygotowany.pl
Najaktywniejsi uzytkownicy:
  • 1. whitewave - 5048 pkt.
  • 2. kkaammillaa00 - 2140 pkt.
  • 3. szpuncer - 1300 pkt.
  • 4. prezes778 - 1108 pkt.
  • 5. michalek - 1035 pkt.
Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje: Konkurs nieaktywny
2009-10-16
W dniu dzisiejszym startuje nasz serwis. Obecnie uzupełniamy bazy wypracowań, ściąg oraz referatów. Wszystkie teksty jakie znajdziecie w przygoto...
2010-03-19
Z przyjemnością oświadczam, że liczba zarejestrowanych użytkowników w serwisie przygotowany.pl przekroczyła 1000 osób! Zapraszamy do dodawania sw...